Skip to content

Taken overzicht per email

Zodra er een taak wordt aangemaakt of een taak aan een gebruiker wordt toebedeeld door een andere gebruiker dan verschijnt deze in het takenoverzicht. (Activiteiten--> Taken)

Ieder dag wordt het taken overzicht om 07.00 uur per email aan de gebruiker(s) verzonden. Zodra gebruiker Y een taak toebedeeld aan gebruiker X dan ontvangt gebruiker X hier ook een email over.

In het persoonlijke profiel van de gebruiker kan gekozen worden om hierover geen emails te ontvangen. 
(Mijn Profiel --> Bewerk)

Feedback and Knowledge Base