Taken overzicht per email

Zodra er een taak wordt aangemaakt of een taak aan een gebruiker wordt toebedeeld door een andere gebruiker dan verschijnt deze in het takenoverzicht. (Activiteiten--> Taken)

Ieder dag wordt het taken overzicht om 07.00 uur per email aan de gebruiker(s) verzonden. Zodra gebruiker Y een taak toebedeeld aan gebruiker X dan ontvangt gebruiker X hier ook een email over.

In het persoonlijke profiel van de gebruiker kan gekozen worden om hierover geen emails te ontvangen. 
(Mijn Profiel --> Bewerk)

Feedback and Knowledge Base