Skip to content

Hoe vind ik gegevens op basis van trefwoorden?

Om gegevens te zoeken in CATS kan gebruik worden gemaakt van queries, oftwel zoeken op basis van een of meerdere trefwoorden met behulp van boolean operatoren. In de informatica is boolean een datatype met slechts twee mogelijke waarden, true (waar, ja) en false (onwaar, nee). Zoeken in CATS gaat dan ook op dezelfde manier als dat je kan doen in bijvoorbeeld zoekmachines als Google.

Zodra je een zoekopdracht geeft in CATS wordt er zowel gezocht naar een match op alle ingevulde velden alsook inhoudelijk bij CV documenten. Hoe vaker het trefwoord voorkomt in het record, des te groter de relevantie.

Onderstaand tref je voorbeelden hoe je bijvoorbeeld kandidaten in de database kan vinden van een of meerdere trefwoorden met behulp van boolean operatoren.

Operator AND
HEAO and CE geeft alle kandidaten weer welke zowel HEAO en CE in het record vermeld hebben staan.

Operator OR
HEAO or CE geeft alle kandidaten weer welke HEAO of CE in het record vermeld hebben staan.

Operator NOT
Salesmanager not Telfort geeft alle kandidaten weer welke salesmanager in het record hebben staan maar kandidaten met het woord Telfort zijn uitgesloten.

Operator " "
"HEAO CE" geeft alle kandidaten weer welke exact HEAO CE in het record vermeld hebben staan.

Operator *
Jans* geeft alle kandidaten weer met de vermelding jansen, janssen, janssens, jansjes, jansberg etc.

Tip: Indien er bijvoorbeeld enkel HEAO CE als zoekopdracht wordt ingegeven dan wordt standaard de OR operator gebruikt. Oftewel alle kandidaten met HEAO of CE in de records worden dan getoond.

Groeperen
Bovenstaande operatoren kunnen ook gecombineerd worden middels het symbool ( ).
(manager or consultant) and heao geeft als resultaat alle kandidaten met manager of consutant en heao in het record.

((manager and heao) or (consultant and heao) or heao) not telfort geeft als resultaat alle kandidaten welke manager in combinatie met heao of consultant met heao of enkel heao hebben vermeld in het record, waarbij kandidaten met de telfort vermelding zijn uitgesloten.

Tip: De volgorde van de operatoren zijn belangrijk. Dit omdat de ene operator zwaarder weegt dan de andere. Dit maakt het dan ook meer complex. NOT weegt zwaarder dan AND welke weer zwaarder weegt dan OR.

Proximity Search

Een proximity search is een zoekopdracht waarbij gezocht wordt naar een ander relevant trefwoord binnen een bepaald bereik. De proximity (bereik) wordt aangegeven met het teken ~ en dan een getal. Het getal geeft de maximale woord afstand aan tussen het eerste trefwoord en het laatste trefwoord in een zin.

"heao windesheim"~8  zal alle kandidaten tonen welke de HEAO hebben gevolgd bij Hogeschool Windesheim mits het woord windesheim binnen 8 woorden van heao wordt aangetroffen.

Zoeken op een specifiek veld waarbij CV's worden uitgesloten

Door gebruik te maken van een filter kan je specifiek zoeken op een bepaald veld. Klik op het groene + symbool naast het zoekveld en selecteer het veld waar op gezocht dient te worden. Afhankelijk van het soort veld worden er vervolgens keuze opties geboden. Geef daarna het trefwoord in.

Er kunnen meerdere filters gestapeld worden en er kan ook een combinatie worden gemaakt met filters en boolean operatoren.


Feedback and Knowledge Base