Skip to content

Toegangs Niveau


Site Administrators kunnen rechten geven aan andere gebruikers of aan een groep van gebruikers. Ook kan er bepaald worden wie welke data in mag zien en mag wijzigen, verwijderen toevoegen. Site Administrators kunnen ook een custom made rechtenschema aanmaken.

Een CATS gebruikeraccount heeft standaard onderstaande rechten opties waaruit gekozen kan worden:
Site Administrator Geen beperkingen.
Site Administrator (No Billing Access) Geen beperkingen, geen toegang tot facturatie gegevens.
Recruiter Kan gegevens lezen, wijzigen, toevoegen en verwijderen. Heeft geen toegang tot account administratie voor systeem wijzigingen.
Read Only Heeft enkel lees rechten en kan geen gegevens wijzigen, toevoegen of verwijderen.

Opmerking: De benaming van de toegangsniveau's CATS zijn recent gewijzigd:

  • Add/Edit/Delete is nu Recruiter
  • Add/Edit is nu Recruiter (No Delete)
  • Add/Edit is nu Recruiter (No Delete)

De toegangsrechten zijn niet aangepast. Site Administrators kunnen de toegangsrechten nu dan ook verder aanpassen.

Om de huidige toegangniveaus te bekijken klik rechtsboven in het scherm op je initiaal/avatar en dan > Administratie > Toegangsniveaus.  Op deze pagina worden de huidige niveaus getoond, het aantal gebruikers per niveau, de datum waarop het niveau is aangemaakt en de historie link waarin je kan zien welke wijzigingen er gemaakt zijn.

Klik op een huidige niveau naam om deze te wijzigen. De niveaus Site Administrator, Site Administrator (No Billing Access), and Read Only kunnen niet aangepast worden. Om een nieuw toegangsniveau te maken klik je op het "(+) Toevoegen Toegangsniveau" knop.

  Een toegangsniveau dient een unieke naam te krijgen. Bijvoorbeeld  “Sales Team" of “Recruitment Team”.

Toegangsrechten zijn onderverdeeld in zes categoriën: kandidaten, vacatures, bedrijven, activiteiten, rapportages en overige. Voor elk type record in de tabel (kandidaten, vacatures, bedrijven, activiteiten) is er een toegangsrechten instelling mogelijk.

Bij de toegangsrechten van vacature pijplijnen en vacature records wordt bedoelt de groep of eigenaar van de vacature. Hetzelfde geldt voor bedrijven en contacten records. (groepen kunnen worden aangemaakt bij gebruikersmanagement)

De bedrijven categorie bevat tevens toegansrechten hoe een gebruiker interactie kan hebben met de contacten.

De overige toegangsrechten geven aan of de gebruiker bepaalde features kan managen zoals vacature portaal, rapportages. Voor sommige acties zijn er meerdere lagen van toestemming mogelijk.
Alles De gebruiker kan de actie uitvoeren op alle records.
Groep De gebruiker kan de actie uitvoeren als de gebruiker onderdeel uitmaakt van de geselecteerde groep of wanneer de gebruiker de eigenaar is van het record.
Eigenaar De gebruiker kan de actie uitvoeren als de gebruiker eigenaar is van het record.
Geassocieerd De gebruiker kan de actie uitvoeren als de gebruiker de taak heeft aangemaakt of de taak aangewezen heeft gekregen.
Geen
De gebruiker kan geen actie uitvoeren.

Users can also be organized into Groups and records can be assigned to those Groups so that certain actions can be performed by a user who is not the owner, but the permission to perform the action needs to be more limited than All. For example, for a user in a "Sourcers" group, if the "Add candidate to pipelines" action on Job Order records permission was set to Group for the user's Access Level, that user would be able to add candidates to pipelines in Job Orders that were assigned to the "Sourcers" group, but not to Job Orders that were assigned to another group, or no group.

Bij het aanmaken van de gerbruiker kan het niveau en groep(en) worden aangegeven. Toegangsniveaus en groepen kunnen worden gemanaged via gebruikermanagement. Klik op de naam van de gebruiker om diens toegangsrechten en/of groepen te wijzigen.

Feedback and Knowledge Base