Skip to content

Agenda Synchronisatie

De "Agenda Synchronisatie" feature maakt het mogelijk om de CATS agenda te synchroniseren met onder andere Google Calendar en Outlook.

Ondersteunde Providers

Van belang is dat jouw email account en agenda beheer is ondergebracht bij dezelfde provider. We ondersteunen Google, Office365, KerioConnect en iedere professionele provider waarbij jouw email en agenda verkeer verloopt via een MS Exchange (server).

Wijzigingen
 • Afspraken welke worden bewerkt/toegevoegd/verwijderd in CATS worden gekopieerd naar jouw externe agenda en vice versa.

 • Sub agenda's worden ook in CATS getoond (zoals gedeelde agenda's, vakanties, etc.)

 • Herinneringen en uitnodigingen worden nu afgehandeld via de externe agenda en niet in CATS.

 • Als je een afspraak inpland in de agenda dan is het mogelijk dat je deelnemers gaat uitnodigen. Deelnemers welke je hebt uitgenodigd voor een afspraak zouden uitnodigingen moeten ontvangen. Maak je de agenda afspraak vanuit CATS dan kan je kiezen welke deelnemers er wel/geen uitnodiging dienen te ontvangen. Vanuit jouw externe agenda kan je kiezen om of alle deelnemers een uitnodiging te sturen, of om alle deelnemers geen uitnodiging te sturen.

 • De 1-way agenda feed is nu overbodig geworden en kan je verwijderen uit je externe agenda (indien je hier gebruik van maakt).

Overwegingen voor teams Wanneer je bij de CATS agenda een event aanmaakt en hierbij andere CATS users uitnodigd als deelnemenrs dan zien de CATS users het event direct in hun eigen CATS agenda.

Indien de kalender integratie feature is geactiveerd worden de CATS users uitgenodigd via jouw externe agenda. Afhankelijk van hoe jouw extenre agenda is georganiseerd kan het zo zijn dat deze CATS users niet automatisch worden toegevoegd in de CATS agenda. In dat geval dien je de CATS users een uitnodiging te sturen zoals je dat normaliter doet naar alle deelnemers bij het aanmaken van een event.

Instellen

 • Klik op het instellingen symbool (rechtsboven in je scherm) en klik op "Mijn Profiel".
 • Scroll naar beneden naar “Email & Kalender Integratie”.
 • Indien je nog niet gebruik maakt van email integratie, klik op "configureer" om een verbinding tot stand te brengen tussen CATS en jouw email en kalender account. Zie hier de uitgebreide uitleg over email integratie
 • Zodra je bent verbonden klik dan naast kalender op"Activeer".
 • Er wordt nu gevraagd om een primaire agenda te kiezen. Dit is een belangrijke keuze, aangezien CATS alle agenda's zal tonen worden alle events alleen toegevoegd aan de primaire agenda. Een primaire agenda kan later ook niet gewijzigd worden. De primaire agenda is doorgaans jouw persoonlijke agenda.
 • Klik “Activeer.” De eerste synchronisatie zal starten.

Feedback and Knowledge Base