Skip to content

Hoe wijzig ik de status van meerdere kandidaten tegelijk?

Wanneer je bijvoorbeeld van 5 kandidaten tegelijk de status wil wijzigen dan is dit mogelijk.  Bijvoorbeeld; voor de vacature loodgieter heb je 20 kandidaten waarvan er 12 de status interview hebben maar alle gewijzigd dienen te worden naar de status  afgewezen.

1) Klik op tablad Vacature en selecteer de destbetreffende vacature.

2) Selecteer de kandidaten waarvan je de status wil wijzigen die in de pijplijn van de vacature zitten.

2) Klik op de "Acties" knop aan de rechter- onder/bovenkant van het scherm. Er opent een drop-down lijst en kies Wijzig Status.

3) Selecteer de status waarnaar alle geselecteerde kandidaten gewijzigd dienen te worden (in bovenstaand voorbeeld naar --> afgewezen)

Feedback and Knowledge Base