Skip to content

Wat zijn tags en wat is het verschil tussen tags en lijsten?

Wat zijn tags?

Tags maken het makkelijk om gegevens te classificeren en te categoriseren. Klik op Filter op Tags om tags in te stellen en te zoeken. Deze knop bevindt zich aan de rechterbovenkant van het scherm zodra je geklikt hebt bij het tabblad kandidaten, vacature, bedrijven of contactpersonen.

Waarin verschillen tags van lijsten?

Lijsten bevatten dezelfde type gegevens (bijvoorbeeld; kandidaat lijst bevat alleen kandidaten).

Tags zijn universeel en kan op alle gegevens worden toegepast. Je kan ook zoeken op meerdere tags, wat vervolgens alle records toont waar een of meerdere tags mee matchen.

Kan ik een of meerdere tags toevoegen aan meerdere records tegelijk?

Ja, dit is mogelijk. Stel je wil eenzelfde tag toevoegen aan meerdere kandidaten tegelijkertijd. Klik op het tabblad kandidaten en selecteer nu de kandidaten aan wie je de tag wilt toevoegen. Als je de selectie gemaakt hebt, klik dan op de XX Resultaten knop (XX Staat voor het aantal geseleceteerde kandidaten). Kies uit nu uit het menu "Toevoegen Tags".

Het Tag scherm opent zich nu en je kan een of meerdere tags selecteren welke aan alle geselecteerde kandidaten dienen te worden toegevoegd. Deze mogelijkheid bestaat ook bij het tabblad Bedrijven, Vacatures en Contacten.

Feedback and Knowledge Base